Reklama w newsletterze

Chcesz skutecznie i szybko dotrzeć z ofertą konferencyjną, hotelową i obsługi eventów biznesowych do tysięcy decydentów w korporacjach i organizacjach profesjonalistów?

 

  • 19 000 odbiorców w Polsce i za granicą, wyselekcjonowanych pod kątem zainteresowania konferencjami i usługami dla biznesu
  • 85% to odbiorcy krajowi z firm, instytucji, stowarzyszeń
  • 15% to odbiorcy zagraniczni: ambasady, przedstawicielstwa, izby handlowe oraz firmy, do których docieramy poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach i targach

Zamów e-mailing z newsletterem MeetingsPoland.pl: szybki, oszczędny, skuteczny!

  •  wysyłka indywidualna materiału reklamowego – 1 200 zł netto (maksymalnie 1 wysyłka w tygodniu) – materiał  w formie tekstu do 3000 znaków oraz plików graficznych (logo, 4-5 zdjęć) lub gotowego pliku graficznego w pliku jpg.
  • Akapit promocyjny – akapit w Newsletterze MeetingsPoland.pl – 600 zł netto (1 wysyłka w miesiącu) – wysyłany jest jako jeden z komunikatów biuletynu zawierający tekst do 1000 znaków i plik graficzny (logo lub fotografia).